Живопис
[избрани творби]

Никога
не съм си
представял
света без
Кольо
К...[Елин Рахнев]

Никога не съм си представял
света без
Кольо
К...[Елин Рахнев]

Никога не съм си
представял света
без Кольо
К...[Елин Рахнев]

[живопис]

Живопис

Без наименование

Акрил, бетон, 30х30 см

Бял кон

Рисунка върху дърво, 13х20 см - от цикъла Песни в злато

2003

В памет на Георги Божилов

Рисунка върху дърво, 13х20 см - от цикъла Песни в злато

2003

Влюбено лице

Рисунка върху дърво, 13х20 см - от цикъла Песни в злато

2003

Градината на запетайките

Рисунка върху дърво, 70х70 см - от цикъла Песни в злато

2003

Далтонистичен автопортрет

Рисунка върху дърво, 70х70 см - от цикъла Песни в злато

2003

Две

Рисунка върху дърво, 70х70 см - от цикъла Песни в злато

2003

Полулуние

Рисунка върху дърво, 35х50 см - от цикъла Песни в злато

2003

Нагледна хиромантия

Рисунка върху дърво,13х20 см - от цикъла Песни в злато

2003

Лично море

Рисунка върху дърво, 35х50 см - от цикъла Песни в злато

2003
crossmenuchevron-down