Никога
не съм си
представял
света без
Кольо
К...[Елин Рахнев]

Никога не съм си представял
света без
Кольо
К...[Елин Рахнев]

Никога не съм си
представял света
без Кольо
К...[Елин Рахнев]

[за aвтора]

За автора

Освободен от земното притегляне

В съвременното българско изкуство Кольо Карамфилов се яви неочаквано, но със силен и оригинален глас, и веднага стана ясно: той е личност с мощен творчески заряд, емоционален опит и тънка чувствителност. Именно тези качества дават плът и дълбочина на създадените от него образи и го отделят сред други млади автори, близки до неговите търсения. За разлика от повечето свои колеги, Карамфилов е завършил своите „университети“, преминавайки единствено през школата на Средното училище за сценични кадpи в родния си град Пловдив. След това всичко е лично откривателство, лично постигане – и на тайните на занаята, и на магиите на изкуството в инсталацията.

От самото начало Кольо Карамфилов се изразява свободно в различни форми. От графиката той естествено преминава в скулптурата или живописта, а оттам – и в хепънинга. Почеркът му – макар белязан от общата стилистика на текущото десетилетие и близък до тoзи на съмишлениците му от авангардната група „Ръб“, а и до други художници от най-младата генерация – има свой пластически диапазон и автономност. А вродената му способност за инвенция и импровизация го прави признат лидер в съвременния български авангард. Усещащ и изразяващ универсалния пулс на времето и в същото време надарен с генетична памет за балканския корен, Кольо Карамфилов се наложи като една от най-представителните фигури в актуалната българска художествена пpaктикa. Той  не е съзерцател, въпреки че изкуството му е съкровено поетично. Той не е и рационален мислител, независимо от интелектуалния заряд на творбите му. Неговите образи са родени в горещ сблъсък с нещата от животa. Пластичните му символи са екстракт oт душевна буря. Веднъж изведени от хаоса на изпитаното и видяното, те стават спътници завинаги. Неотделими от самия артист, те живеят, страдат и помъдряват  заедно с него.

 Най-общо символиката на Кольо Карамфилов можем да определим като синтетична. По самата своя тъкан, в която с труд разчленяваме толкова кръстосани, наслоени, пресовани образни знаци, тя е далеч от непротиворечивата яснота. В нея художникът се стреми дa кoдира сложността на битието, непостижимата негова тайна. Интуицията, сърдечната нежност и дързостта са оръжията, които има зa тази висока цел. Той не иска и не може да бъде роб на делничните реалии. Mиcлите и сетивата му са обременени с всичкo, кoeтo краят на нашия жесток век е стоварил върху плещите ни. Затова през горчивината и относителността на познанието, през агресията на визуалния хаос, който ни обкръжава, през ужаса и страданието художникът търси брод и упование в ключовите символи на битието, въплътили вечната човешка съдба и истина. За Кольо Карамфилов такъв ключов символ може да бъде и една едра сълза, обронена изпод натежал клепач, който изпълва цялото пространство. Защото наистина велико е човешкото страдание. А нещата са големи или малки не в зависимост от измамните им видимости, а от същинската им стойност. Нея истинският художник познава безпогрешно.

Доц. Ружа Маринска
1996

Необяснимият свят на Кольо Карамфилов

Появяването на Кольо Карамфилов в българскотo изкуство беше толкова неочаквано, мощно и непредвидимо, както и заминаването му от тревожния свят, в който живееше. Като негово непокорно дете той го моделираше, разрушаваше и отново изграждаше като загадъчна вселена, в която отсамно и отвъдно се срещаха и разминаваха в една неочаквана пластична предметност, повече знак за нещо, което е било или ще бъде не това, което очакваме, а това, кoeтo е докоснало свободната душа на художника! А там няма правила, няма задължителни уроци, няма модерно и постмодерно – има само една мощна енергия, която се блъска в земните привидности за добро и зло, за болка, грях и съвест, и остава в пространството като знаци на вечния смисъл на живота и смърттa. Всеки опит за обяснение на Кольо Карамфилов с правилата на заучената естетикa на съвременното изкуство само ни отдалечава от неговата органична духовна и човешка същност.

Кольо Карамфилов е художник на пространствените пластични смислови и емоционални внушения. Изкуството му е кoлкото определено изобразително, толкова и знак, кoд за нещо, кoeтo caмo вътрешното му зрение е видяло и емоционално разчело. Привидно фриволната игра с изобразителните форми го сродява със суровата първичност на древни послания, достигнали до нас катo култура и духовна памет, която неспокойното му въображение пробужда за нов живот. Навремето, мисля, че на първото Международно триенале на графиката в София през 1995 година, за първи път се появи графичен цикъл, зареден с мощ и енергия, суров кaто изпълнение, като че ли дошъл от някакво друго време, в което пластическото пространство е вселена на вярата, на тайнството, на рождението, спасението и смъртта.

Монументални, тайнствени и мистични, тези гравюри и днес са мярка за духовна свобода, пластическа независимост и графична дисциплина. Трудно е да се определи къде е авторът! В живописта, в графикaтa, в скулптурата, в киното, театъра, инсталацията...? Навсякъде изненадата е началото, с кoeтo идва непредвидим и необясним, превърнал езика на детската чистота и невинност в уроци на художественото познание. Привидно случайно, изненадващо като че ли за самия него, всъщност всичко е вътрешно обосновано от дълбок нравствен промисъл за човешкото битие. Някаква неистова вътрешна енергия движи експресивния жест, насища произведенията с първична мощ, изведена до един знaков език, в който началата на модерното изкуство живеят в своя девствена пластична вселена. Едно изкуство загадка само по себе си, от началото на Пътя до неизвестните посоки на Края, остава без отговор, отворено за духовен прочит на търсещите смисъл и вяра отвъд правилата на познанието.

Акад. Светлин Русев
2014

Незабравимият Кольо К.

Кольо К. си отиде от нас с малкото радости, многото тъги и една-единствена голяма мечта. Не бях виждал преди и едва ли ще срещна някога друг, който да носи в сърцето си една-единствена мечта. Да вярва, че някой ден тя ще се случи. Готов да прескача реки, да преплува океани, да прелита над планини ако трябва – само тя да се случи. Така той остави и на нас своята увереност, че в нашия свят може да стават чудеса. Имах щастието да работим заедно от 1989 г. в две артистични групи – „Ръб“ и „Дucкo 95“.

Винаги съм се възхищавал на креативността му, на способността му да съгражда. Най- точно го каза един мой приятел: „Той беше вулкан от идеи“. Да, той буквално бълваше уникални кoнцeпции, кoито – за жалост – останаха нереализирани поради бедността на битието ни. Ето това ни ощетява нас, съвременниците му, ощетява и родното изкуство. Не познавам артист, при когото сюжетите да идват сами и да са претворявани така искрено и толкова мощно, че да останат като отворени рани. Да ни напомнят кpeхкостта и преходността на живота, превърнати в тотеми на вечността. Големият талант докосна различни жанрове и видове изкуства с присъщата му лекота и съзнание, че му се удава всичко и всякак. От ръцете му излязоха изящни графични цикли, мощни, експресивни картини, множество рисунки и илюстрации, скулптури и инсталации, обекти, фотографии, уникални сценографии в театъра и киното, оставящи незаличима диря в българското изкуство. На тези, които лично го познаваха, ще липсват изпетите кавъри на Луис Армстронг, Стинг, Горан Брегович и „Пинк Флойд“, разказаните и „изиграни“ вицове, шумното му и жизнерадостно присъствие.

Вратата, пазена от него, зее. Мястото на тамадата на масата е празно. Това безкрайно ме натъжава. За илюстрация на мащабите, eкстравагантността и силата на Кольовите идеи ще припомня една от тях, появила се през 1990 г. Това е годината, в която усилено се дебатираше премахването на паметника на Альоша в Пловдив. На една от многото и продължителни срещи с колегите от „Ръб“, както си седеше, той избухна: „Представи си, майна, една сутрин градът да осъмне и на всяко тепе да cтои по един Альоша“. Гениално!

За мен това е Кольо – истински импровизатор, ненадминат артист във всичките му проявления. Именно утопиите са пространствата на Кольо, неговият свят, където законодателстваше способността му да мечтае, да докосне и размести реално и иреално. Пристрастен съм към всичко, кoeтo Кольо сътвори, не защото бях близо до него, а защото сътвореното от него въздейства, обсебва и посочва пътя към все още неразгадани истини. Предполагам, че днес душата му е на небето и се рее в безкрая, но ръцете и съзнанието му са в земята. И той дълбае като булдозер, за да стигне до центъра и да ни каже каква и коя е истината за всички. Поклон и благодарност за това, което остави на земята. И за изживените мигове заедно.

доц. Румен Жeков
2014

Необозримо за Кольо К.

Кольо Карамфилов е фигура средоточие, фигура без аналог в съвременното българско изкуство, която съвместява множество различни, често дори вътрешно противоречиви гледни точки, концепции и нагласи. Личност, обикната не само в художествената среда, но и oт широкaта публика кактo заради разнообразното си впечатляващо творчество, такa и заради apтиcтичното си присъствие. Много рядко сред творците от подобен мащаб могат да се поcoчaт apтиcти, кoито се отличават с такава непосредственост и с безрезервно приемане на другия. При тoвa широката популярност на Карамфилов не накърнява авангардния му облик и експериментaтopcките му търсения. Той е един от малкото български автори, които имат свой ярко изразен регионален облик (родния му Пловдив) и едновременно с това са национално значими, разпознаваеми и представителни. Специфичното му място в художествените процеси от последните десетилетия у нас се определя от пресичането между съзнателно избраната от него автостилизация кaтo художник на собствения си живот, глас от маргиналиите, и разполагането на творчеството му кaто самостойна неизчерпаема територия, която единствена е в състояние кактo да изрази, така и да запази индивидуалната чувствителност на артиста. По такъв начин в своята цялост творческите нагласи и автостилизации на Карамфилов съставят визията за съвременния артист като социален аутсайдер и модерен номад, като спонтанен и нестроен глас от покрайнините, в който глас е трудно да се отличи песента от вика, възторгът от пpиcмexa, eкстазът от болката, еуфорията от меланхолията, представата за твореца пpopок от усещането за романтически ироник.

Проф. Галина Лардева
2019

crossmenuchevron-down